این بخش شامل پادکست‌هایی با موضوعات جالب و به‌روز است. برای نگارش متن تمامی پادکست‌ها از منابع و کتاب‌های معتبر و مقالات علمی-پژوهشی استفاده شده است.

هر پادکست شامل یک فایل صوتی می‌شود که به سادگی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. علاوه بر آن هرپادکست یک بخشِ نوشتاری شامل متنِ اصلی پادکست، واژه‌های دشوار و کاربردیِ مربوط به هر پادکست و سوالات درکِ مفهوم مربوط به آن را دارد. دسترسی به متنِ هر پادکست هم رایگان است و تنها باید برای داشتنِ آن عضو سایت شوید و نام کاربری و گذرواژۀ ویژۀ خود را بگیرید.

 مخاطب اصلی این بخش، زبان آموزان سطح میانی هستند. هرچند، بر اساس فرضیۀ درونداد مناسبِ پروفسور کِرَشن بهترین منبع، منبعی است که برای هر زبان آموز n+1 باشد. بنابراین استفاده از این پادکست‌ها نه تنها برای سطوح میانی، بلکه برای سطوح ابتدایی نیز مناسب است.

Persian Podcasts

This section contains Persian podcasts with interesting and up-to-date topics. All podcasts’ text has been written using reputable websites, books, and journal articles.

Each podcast contains an easily accessible audio file. In addition, it includes a written text containing the main text, difficult and practical words related to each podcast, and comprehension question tasks. Access to the text of each podcast is free; however, you will need to register on the website and use your username and password to have the text.

 The main audience of Persian Podcasts is the intermediate language learners. However, according to Professor Krashen’s comprehensive input hypothesis, the best resource is n+1 for each learner. Therefore, using these podcasts is suitable not only for the intermediate but also for elementary Persian language learners.